kuvassa meri ja joutsen

Oletko etsimässä tukea työssä tai opiskelussa jaksamiseen?
Painavatko mieltäsi aiemmat elämänkokemukset tai askarruttaako jokin nykyisessä elämäntilanteessa?
Haluatko selventää ajatuksiasi ja tavoitteitasi?


Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa aikuisille ja nuorille, työnohjausta ja muutaman kerran lyhyitä konsultaatiota elämäntilanteeseen liittyen. Työskentelen psykoterapeuttina Tapiolassa.

140x140

Koulutus ja osaaminen:

Olen kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela). Pohjakoulutukseltani olen psykologi. Psykoterapeutin koulutuksen (2009–2012) lisäksi olen suorittanut Työterveyspsykologin erikoistumiskoulutuksen (2006) ja Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutuksen (2005–2007).

Olen työskennellyt ammatinvalintapsykologina, ammatillisessa kuntoutuksessa ja vuodesta 2005 alkaen työterveyspsykologina. Työterveyspsykologin työssä minua kiehtoo erityisesti ajan hermolla pysyminen työelämän kysymyksissä. Kohtaan asiakkaita monenlaisilta toimialoilta ja työuran alkuvaiheista eläkkeelle jäämiseen saakka. Vahvuuksiani ovat läsnäoleva, avoin ja joustava asenne, sekä aito halu auttaa asiakasta kohti hyvinvointia, toimintakykyä ja ratkaisujen löytymistä. Osaamisessani yhdistyy monipuolinen näkemys työelämän ajankohtaisista haasteista, työn ja terveyden yhteyksistä ja pitkä kokemus asiakastyöstä muutaman kerran tapaamisista useita vuosia kestäviin psykoterapioihin.

Olen työskennellyt erityisesti asiantuntijatyötä tekevien kanssa. Työnohjauksellisissa keskusteluissa saatetaan pohtia vaikkapa oman toiminnan kehittämistä, urakehitystoiveita tai muuttuvan toimintaympäristön tuomia haasteita. Usein keskustellaan töiden priorisoimisesta oman perustehtävän ja organisaation asettamien tavoitteiden suuntaisesti, jotta voimavarat tulisi käytettyä olennaisimpien asioiden tekemiseen. Voidaan työstää keinoja vaikuttaa omaan työnkuvaan, tai käsitellä työyhteisössä tai verkostossa toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Keskiössä voivat olla myös työssä jaksamisen kysymykset, palautumisen keinot ja ajan järjestäminen voimavaroja tuoville asioille.

Tarjoan tukea mm. työelämän ristiriitatilanteissa ja vuorovaikutusongelmissa; työn ja perheen yhteensovittamisen pohdinnoissa; irtisanotuille ja kuormittavassa elämäntilanteessa oleville; ihmissuhdeongelmien kanssa kamppaileville. Elämän kriisikohtiin voi liittyä masennusta, ahdistuneisuutta, univaikeuksia ja uupumista. Pahaa oloa laukaisevien ja ylläpitävien tekijöiden tiedostaminen, voimavarojen vahvistaminen ja ratkaisuvaihtoehtojen työstäminen helpottavat usein tilannetta. Joskus jo muutaman kerran keskustelu voi auttaa eteenpäin, toisinaan asioita on hyvä päästä pohtimaan pitkässä psykoterapiassa.

Työskentelytapani:

Muutaman kerran konsultaatioissa, lyhytterapioissa ja työnohjauksellisissa keskusteluissa pysähdytään pohtimaan tilannetta, johon asiakas on hakemassa apua. Työskentelytapani on tarkasti kuunteleva, asiakkaan tilanteeseen paneutuva ja vuorovaikutteinen. Keskustelujen kuluessa asiakkaan esille tuoma ongelma yleensä jäsentyy uudella tavalla ja hankalaan tilanteeseen löytyy vaihtoehtoisia näkökulmia. Keskusteluissa tuetaan asiakkaan omia voimavaroja ja selviytymisen keinoja, ja pohditaan uusiakin vaihtoehtoja näiden tueksi. Pyritään löytämään keinoja vaikuttaa niihin asioihin joihin on mahdollista saada aikaan muutosta, ja keinoja selviytyä niiden asioiden kanssa joihin ei voi vaikuttaa.