kuvassa meri ja joutsen

Oletko etsimässä tukea työssä tai opiskelussa jaksamiseen? Painavatko mieltäsi aiemmat elämänkokemukset tai askarruttaako jokin nykyisessä elämäntilanteessa? Haluatko selventää ajatuksiasi ja tavoitteitasi?


Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa aikuisille ja nuorille, työnohjausta ja muutaman kerran lyhyitä konsultaatiota elämäntilanteeseen liittyen. Työskentelen psykoterapeuttina Tapiolassa.

140x140

Koulutus ja osaaminen:

Olen valmistunut psykologiksi 1995. Olen työskennellyt ammatinvalintapsykologina 1995-1997, ammatillisessa kuntoutuksessa 1997-2005 ja työterveyspsykologina 2005-2020. Työn ohella olen suorittanut mm. Työterveyspsykologin erikoistumiskoulutuksen 2006 ja Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutuksen 2005-2007. Psykoterapeutin koulutuksen 2009-2012 jälkeen jatkoin vielä kouluttajapsykoterapeutiksi 2017-2019. Siirryin itsenäiseksi ammatinharjoittajapsykoterapeutiksi 2014. Aluksi tein edelleen myös työterveyspsykologin työtä lisänä, mutta nykyään pääosin Kelan tukemia pitkiä terapioita ja itsemaksavien asiakkaiden lyhytterapioita.

Osaamisessani yhdistyy monipuolinen näkemys työelämän ajankohtaisista haasteista, työn ja terveyden yhteyksistä sekä pitkä kokemus asiakastyöstä muutaman kerran tapaamisista useita vuosia kestäviin psykoterapioihin. Työskentelytapani on tarkasti kuunteleva, asiakkaan tilanteeseen paneutuva ja vuorovaikutteinen. Keskustelujen kuluessa asiakkaan esille tuoma ongelma yleensä jäsentyy uudella tavalla ja hankalaan tilanteeseen löytyy vaihtoehtoisia näkökulmia. Yhdessä pyritään löytämään keinoja vaikuttaa niihin asioihin, joihin on mahdollista saada aikaan muutosta, ja keinoja selviytyä niiden asioiden kanssa, joihin ei voi vaikuttaa.

Olen työskennellyt erityisesti asiantuntijatyötä tekevien kanssa. Työnohjauksellisissa keskusteluissa saatetaan pohtia vaikkapa oman toiminnan kehittämistä, urakehitystoiveita tai muuttuvan toimintaympäristön tuomia haasteita. Usein keskustellaan töiden priorisoimisesta oman perustehtävän ja organisaation asettamien tavoitteiden suuntaisesti, jotta voimavarat tulisi käytettyä olennaisimpien asioiden tekemiseen. Voidaan työstää keinoja vaikuttaa omaan työnkuvaan, tai käsitellä työyhteisössä tai verkostossa toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Keskiössä voivat olla myös työssä jaksamisen kysymykset, palautumisen keinot ja ajan järjestäminen voimavaroja tuoville asioille.